2018 IN-HOME EXPO 香港家居博覽

2018 IN-HOME EXPO 香港家居博覽

IN-HOME EXPO 2018 三天展會終於完滿結束
我哋取得空前嘅成功,好感動得到又識嘢又要求高嘅香港人嘅認同及欣賞,
又得到好多寶貴意見及建議,衷心感謝大家嘅鼎力支持及鼓勵。
我哋會繼續研發更多新產品幫大家解決居住空間嘅問題,希望大家繼續關注、分享及支持!??

Date
2018-06-19
Category
Event
Tags
In-home Expo香港家居博覽
Follow Us